Aktuální anketa:OBEC VYŠEHOŘÍ a CHARITA ZÁBŘEH společně vyhlašují sbírku na pomoc paní Petře Urbanové a jejím 8 letým trojčatům

Aktualizace k 6. únoru 2019: Finanční sbírka na pomoc paní Urbanové z Vyšehoří po požáru byla již v původním termínu, k 23. lednu 2019 ukončena. Celkový výtěžek, kterým dárci přispěli na obnovu obydlí pro rodinu s trojčaty, činil neuvěřitelný 1 504.825,15 Kč.


Vysbíraný obnos byl rodině symbolicky - v podobě šeku - předán 6. února 2019 na Obecním úřadu ve Vyšehoří z rukou paní starostky Bc. Ilony Vařekové a ředitele Charity Zábřeh Bc. Jiřího Kargera. Hned od ukončení sbírky započaly a stále probíhají opravy obydlí i dovybavení domácnosti, náklady jsou postupně propláceny ze shromážděných financí. Rodina se pro své bydlení rozhodla dokončit rozestavěnou stavbu v sousedství vyhořelého domku Vyšehoří 75. Optimálně ještě letos by se všichni mohli do rekonstruovaného domova z dosavadního útočiště v Chromči vrátit.

Společně s obdarovanou rodinou DĚKUJEME všem dárcům prakticky z celé České republiky, kteří se do pomoci svými příspěvky zapojili. Finanční prostředky dobří lidé darovali nejrůznějším způsobem a celkový výtěžek tedy sestává z následujících zdrojů:

 • převodem na sbírkový transparentní bankovní účet: 1 428.427,15 Kč
 • do sbírkových pokladniček: 44 213 Kč (z toho ZŠ Bludov: 8 902 Kč, Obec Vyšehoří: 11 800 Kč, Charita Zábřeh: 23 511 Kč)
 • se zápisem na sběrací listiny: 32 185 Kč (z toho Obec Vyšehoří: 2 200 Kč a Charita Zábřeh: 29 985 Kč)

Dodatečně došlé příspěvky na variabilní symbol 22112018 po uzávěrce sbírky, budou v zákonném rozsahu do 5% využity na krytí režijních nákladů a poplatků spojených s administrativou veřejné sbírky. Pokud někomu z dárců ještě chybí a potřebuje zaslat potvrzení o poskytnutém daru, může si jej vyžádat na tomto odkazu.Paní Urbanová se svými trojčátky bydlela v rodinném domku ve Vyšehoří č.p. 75. Jednalo se o dřevostavbu dostavěnou na základech staré prvorepublikové stodoly. Hořet začalo ve ČT 22.11.2018 odpoledne kolem 16 hodiny patrně z důvodu neopatrné manipulace s uhlíky a popelem z kamen, přesněji to však určí až znalecká expertíza. Celá vstupní polovina domku nad kotelnou a dřevníkem shořela, plameny dosahovaly výšky 10 metrů. Naštěstí nikdo z obyvatel nebyl v tu dobu doma, bohužel takové štěstí neměli všichni domácí mazlíčci - v plamenech uhořel pes a kočka. K zásahu přijely hasičské jednotky ze Šumperka, Temenice, Bludova, Zábřehu a JSDH Vyšehoří.

Popis zásahu lze najít na následujícím odkazu, další informace a také fotogalerii stavu domku například zde.

Předběžně vyčísledná škoda je 1,5 milionu korun. Rodina aktuálně bydlí v dočasném náhradním bydlení v Chromči, ale jejich úmyslem je se do Vyšehoří vrátit. Situace není lhostejná řadě místních občanů, kteří poté, co nemovitost zakryli plachtou a zabezpečili před neoprávněným vstupem, jsou ochotni podat pomocnou ruku i s vyklízením požárem poničených věcí. Teprve budoucnost a solidarita okolí ale ukáže, jestli maminka s dcerami Eliškou, Anežkou a synem Martínkem (kteří shodou okolností zakrátko - den před štědrým dnem oslaví své deváté narozeniny), budou moci a za jak dlouho, navázat na dosavadní život na stejném místě.
Pro všechny, kteří nezavírají oči před cizím neštěstím, Obec Vyšehoří ve spolupráci s Charitou Zábřeh (která disponuje příslušným povolením Krajského úřadu Olomouckého kraje) vyhlásily veřejnou finanční sbírku na pomoc s obnovením obydlí a potřebného vybavení. Lidé se tak mohou svobodně a solidárně podílet na odstranění následků tohoto neštěstí.

Přispět tedy lze:

 • hotovostí předanou oproti zápisu do sběrací listiny (výhodnější pro vyšší finanční částky, bude vydáno potvrzení pro uplatnění odečtu z daní)
  • v místní knihovně na Obecním úřadu ve Vyšehoří (příspěvky přijímá účetní Marta Krmelová, ve všední dny 9:00-11:00 hodin + PO a ST 15:00-18:00 hod.)
  • v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, obchůdek v přízemí, otevřeno ve všední dny 7:00-16:30
 • do zapečetěné pokladničky (dar je pak považován za anonymní a potvrzení o něm nelze vystavit) umístěné:
  • v místní knihovně na Obecním úřadu ve Vyšehoří (příspěvky přijímá účetní Marta Krmelová, ve všední dny 9:00-11:00 hodin + PO a ST 15:00-18:00 hod.)
  • v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, obchůdek v přízemí, otevřeno ve všední dny 7:00-16:30
  • spolužáci trojčat a jejich rodiče také v kanceláři Základní školy Bludov, Nová Dědina 368, u ekonomky paní Ing. Evy Janíčkové, otevřeno ve všední dny 7:00-15:00
 • bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 5577830001/5500 pod variabilním symbolem 22112018 (pokud potřebujete potvrzení o daru pro daňové účely, napište si o ně prosím prostřednictvím tohoto formuláře). Speciální transparentní účet je vedený u Raiffeisenbanky v Šumperku, každý z dárců si může svůj příspěvek zkontrolovat kliknutím na následující odkaz. Poznámka: pozor, ne celý zůstatek je určen na pomoc v tomto případě, na transparentním účtu se shromažďují prostředky na více akcí.

Společná sbírka potrvá v předpokladu až do 23. ledna 2019, její výtěžek bude následně předán mamince Petře Urbanové tak, jak budou postupně průběžně vznikat náklady spojené s opravou či zajištění nového obydlí a s dovybavením domácnosti - čerpání daru bude podrobně zdokladováno.
Pokud nám chcete pomoci s propagací sbírky, můžete použít následující letáček.

Věříme, že takto těžká situace nenechá celou řadu lidí chladnými a rozhodnou se pomoci. Stačí okamžik a život se ubírá jiným směrem - vždyť neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a nikdy nevíme, kdy "zazvoní" i u nás. Naše podaná ruka je příslibem, že ani my nezůstaneme v budoucnu ve svém trápení sami.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR