Aktuální anketa:Obec HYNČINA a Charita Zábřeh společně vyhlašují sbírku na pomoc sestrám Šedovým

Aktualizace k 19. listopadu 2018: Finanční sbírka na pomoc sestrám Heleně a Marii Šedovým byla dle plánu k 15. listopadu 2018 ukončena. Celkový výtěžek, kterým dárci přispěli sestrám na obnovu obydlí Hynčina 4 či pořízení adekvátní bytové náhrady po požáru stavení, činil celkově 198.158 Kč.


Vysbíraný obnos byl sestrám symbolicky – v podobě šeku – předán 19. listopadu 2018 na Obecním úřadu Hynčina z rukou pana starosty ing. Petra Zajíčka, paní místostarostky ing. Lydie Skočkové a ředitele Charity Zábřeh Bc. Jiřího Kargera. Aktuálně probíhá jednání o tom, jak finanční prostředky co nejoptimálněji a v souladu se zacílením dárců na zajištění bydlení využít.

Společně s obdarovanými moc DĚKUJEME všem dárcům, kteří se do pomoci svými příspěvky zapojili. Finanční prostředky dobří lidé darovali nejrůznějším způsobem a celkový výtěžek tedy sestává z následujících zdrojů:

 • převodem na sbírkový transparentní bankovní účet: 108.806 Kč
 • do sbírkových pokladniček: 53.352 Kč (z toho Obec Hynčina: 23.600 Kč, Charita Zábřeh: 29.752 Kč)
 • se zápisem na sběrací listiny: 36.000 Kč (z toho Obec Hynčina: 2.000 Kč a Charita Zábřeh: 34.000 Kč)

Dodatečně došlé příspěvky na variabilní symbol 14082018 po uzávěrce sbírky, budou v zákonném rozsahu do 5% využity na krytí režijních nákladů a poplatků spojených s administrativou veřejné sbírky. Pokud někomu z dárců ještě chybí a potřebuje zaslat potvrzení o poskytnutém daru, může si jej vyžádat na emailu ucetni2@charitazabreh.cz..Paní Helena Šedová se svou sestrou Marií dlouhá léta obývaly rodinný dům s malým hospodářstvím v Hynčině, č.p. 4. V noci ze 13. na 14. srpna 2018 však došlo k tragédii, při které obě sestry přišly prakticky o všechno. Velký požár jim vzal nejen střechu nad hlavou, ale sežehl také veškeré vybavení domácnosti i osobní věci majitelek. Nepřežila většina domácích zvířat, se kterými byly obě ženy v hospodářství velmi úzce spjaty. 11 hasičských jednotek z okolních i vzdálenějších obcí se snažilo zachránit, co se dalo. Přesto se však bohužel, podle předběžných odhadů, dá očekávat, že stojící části budovy podlehnou kvůli rozsáhlému poškození i narušené statice demolici.

Popis zásahu a také fotogalerii HZS lze najít na následujícím odkazu.

Majitelky nyní velmi těžce nesou utrpěnou ztrátu a jen postupně se vypořádávají s náročnou situací. Vstříc jim okamžitě vyšlo především zastupitelstvo obce Hynčina, které jim poskytlo dočasné ubytování přímo v nově rekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Situace není lhostejná řadě místních občanů, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku. Teprve budoucnost ale ukáže, jestli sestry Šedovy budou moci navázat na dosavadní život na stejném místě, nebo budou nuceny hledat svůj nový domov jinde.
Pro všechny, kteří nezavírají oči před cizím neštěstím, Obec Hynčina ve spolupráci s Charitou Zábřeh (která disponuje příslušným povolením Krajského úřadu Olomouckého kraje) vyhlásily veřejnou finanční sbírku na pomoc s obnovením obydlí či pořízením adekvátní bytové náhrady, potřebného vybavení a osobních věcí. Lidé se tak mohou svobodně a solidárně podílet na odstranění následků tohoto neštěstí.

Přispět tedy lze:

 • hotovostí předanou oproti zápisu do sběrací listiny (výhodnější pro vyšší finanční částky, bude vydáno potvrzení pro uplatnění odečtu z daní)
  • o na Obecním úřadu v Hynčině (příspěvky přijímá účetní Helena Hamplová, v obvyklých úředních hodinách)
  • v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, přízemí, otevřeno ve všední dny 7:00-16:30
 • do zapečetěné pokladničky (dar je pak považován za anonymní a potvrzení o něm nelze vystavit) umístěné:
  • na Obecním úřadu v Hynčině (v úředních hodinách PO,ST – 8:30-19:00, ÚT,ČT,PÁ – 8:30-13:00)
  • v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, přízemí, otevřeno ve všední dny 7:00-16:30
 • bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 5577830001/5500 pod variabilním symbolem 14082018 (pokud potřebujete potvrzení, napište si o ně prosím na email: ucetni@charitazabreh.cz). Speciální transparentní účet je vedený u Raiffeisenbanky v Šumperku, každý z dárců si může svůj příspěvek zkontrolovat kliknutím na následující odkaz.

Společná sbírka potrvá v předpokladu až do 15. listopadu 2018, její výtěžek bude předán sestrám Heleně a Marii Šedovým a využití - čerpání daru podrobně zdokladováno.
Pokud nám chcete pomoci s propagací sbírky, můžete použít následující letáček.

Věříme, že takto těžká situace nenechá celou řadu lidí chladnými a rozhodnou se pomoci. Stačí okamžik a život se ubírá jiným směrem - vždyť neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a nikdy nevíme, kdy "zazvoní" i u nás. Naše podaná ruka je příslibem, že ani my nezůstaneme v budoucnu ve svém trápení sami.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR